ÖSTGÖTA BRAND AB


 • Personligt
 • Tillgängligt
 • Projektanpassade lösningar
 • Erfarenhet

Tjänster

 • Projektering brandskydd
 • Besiktning/utlåtande brandskydd
 • Inventering befintligt brandskydd
 • Rådgivning brandskydd
 • Utförande interna riktlinjer avseende brandskydd
 • Hantering brandfarlig vara (ATEX)
 • Insatsplaner
 • Brandorsaksutredning


Exempel på utförda projekt inom

 • Industrier
 • Undermarksanläggningar
 • Försvarsanläggningar
 • Buss-/lastbilstillverkare
 • Kontor
 • Kärnbränslehantering
 • Detaljhandel
 • Kriminalvård
 • Flygplatser
 • Högspänningsanläggningar
 • Lagerlokaler
 • Hotell/restaurang
 • Sjukhus
 • Vårdcentraler
 • Vårdboenden
 • Skolor/förskolor
 • Samlingslokaler
 • Kulturbyggnader
 • Sporthall/simhall
 • Ridhus
 • Biogasanläggningar
 • Arkiv
 • Bostäder

Vårt team

Fredrik Lindström

Brandingenjör


Utbildad till Brandingenjör i Lund med examen 2004. Tidigare arbetsgivare är Bengt Dahlgren AB, Ramboll och WSP.

Johan Sjunnestad

Brandingenjör


Utbildad till Brandingenjör i Lund. Tidigare arbetsgivare är Räddningstjänsten Motala, Bengt Dahlgren AB, Länsförsäkringar och Brandprojektering.

Pernilla Lindström

Ekonomi/HR


Ansvarig för ekonomi och HR.